چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

نحوه ترسیم خطوط پيوسته polyline چگونه است؟

دستور polyline

جهت ترسیم خطوط به هم پیوسته از دستور polyline استفاده می شود.

  • کاربر دستور polyline

با اين ابزار ترسيمي مي توانيد خطوط دو بعدي وچند ضلعي بصورت پارخط و کمان به هم پيوسته و با ضخامت هاي متفاوت ترسيم كنيد.

تفاوت این ابزار در پیوسته بودن خطوط ترسیم شده با ابزار Line  است.

نکته قابل توجه این است که این دستور کل خطوط به هم پیوسته را در یک سطح رسم میکند.

  • نحوه  اجرای دستور در اتوکد

Ribbon: Home

Tab Draw

Panel Polyline

  • اجرای دستور در اتوکد کلاسیک

Menu: Draw <<Polyline

از منوی ابزار اتوکد

Toolbar: Draw

Toolbar: Draw

  • کلید میانبر
دستور اصلی خلاصه دستور ( کلید میانبر) کاربرد
Polyline PL ترسیم خطوط دوبعدی به هم پیوسته

 

  • واژه نامه
واژه انگلیسی ترجمه معادل فارسی
Polyline چند خطی – خط به هم پیوسته
ARC کمان – قوس
endpoint of arc انتهای کمان
HALFWIDTH نیمه پهن
starting half-width ابتدای عرض پهن
ending half-width انتهای عرض پهن
LENGTH طول
WIDTH عرض

 

  • نحوه رسم خطوط به هم پیوسته با دستور Polyline

در حالت پیش فرض شما می توانید بعد از انتخاب این ابزار به صورت متوالی با وارد کردن طول و زاویه و شعاع و یا ضخامت خط ترسیم شده یک خط پیوسته ایجاد کنید.

نحوه اجرا دستور:

پس از انتخاب دستورPolyline  پیغام

Specify start point:

ظاهر می شود که اولین نقطه را برای شروع Polyline  باید معین شود و با انتخاب اولین نقطه پیغامی مبنی بر انتخاب نقاط بعدی خواسته می شود و شما می توانید با کلیک کردن پی در پی Polylineرا ترسیم کنید.

 

نکته: برای ترسیم با طول و زاویه مشخص می توانید از دستور

(θ > n Shift@ Shift)

استفاده نمایید. توجه: اگر دقت کنید پس از انتخاب اولین نقطه در خط فرمان عباراتی چون : … ظاهر می شود که با تایپ حرف اول هر کدام شما می توانید ترسیمات خود را با رسم آنها ادامه دهید که در زیر هر کدام توضیح می دهیم.

ARC : پس از تعیین نمودن اولین نقطه از شروع اگر عبارت A یا (ARC)  را در صفحه کلید تایپ کنید و Enter  نمایند ادامه ترسیمات بصورت کمان خواهد بود که پیغام

Specify endpoint of arc or

ظاهر می شود شما می توانید با انتخاب انتهای نقطه، کمان را ترسیم کنید.

نکته: در این روش بعد از پیغام شما می توانید طول و زاویه

(θ > n Shift@ Shift)

را نیز در صفحه کلید وارد نموده و Enter نمایید.

منظور از n طول پاره خط است.

منظور از θ  زاویه با افق است.

 

HALFWIDTH  : (نیم پهنا) : در این روش پهنای ضخامت تعیین شده دو برابر آن ترسیم می شود. شما پس از انتخاب اولین نقطه از Polyline حرف  H یا  (HALFWIDTH)را تایپ نموده و سپس Enter  نمایند تا پیغام

Specify starting half-width <0.0000:

نمایان شود در این پیغام از شما میخواهد که شروع پهنا را تعیین کنید که شما می توانید پهنای ابتدا را وارد کنید و سپس Enter نمایند تا پیغام

Specify ending half-width:

ظاهر شود در این پیغام انتهای پهنا را از شما می پرسد که شما با وارد کردن انتهای پهنا و زدن Enter می توانید ترسیم خود را ادامه دهید.

نکته: اگر شما فقط يكبار دستور half – width اجرا نمایند و به آن ضخامت دهید برای هر دفعه که از دستور Polyline استفاده کنید با همین ضخامت مشخص شده ترسیم می شود برای به حالت اول در آوردن شما باید پهنا شروع و انتها را صفر نمائید.

LENGTH  (طول) : در این روش شما می توانید پس از انتخاب نقطه اول برای شروع Polyline و سپس تایپ حرف LENGTH یا L طول و زاویه را وارد نمائید در واقع این دستور بطور پیش فرض فعال می باشد.

باطل کردن UNDO:

با انتخاب حرف اول (U) و زدن Enter آخرین دستور اجرا شده در Polyline خنثی میشود.

عرضWIDTH

در این روش پهنای ابتدا و انتهای موضوع پرسیده میشود و با وارد کردن پهنای ابتدا و انتها و زدن Enter با همان پهنای داده شده ترسیم میگردد.

  • آموزش ویدئویی

how use polyline autocad

 

  • مثال

روش اجرای ابزار ترسیم polyline چگونه است؟

اجرای دستور polyline  با دستور PL

Command: PL

PLINE:

انتخاب نقطه شروع ترسیم و ضخامت پیش فرض در حال ترسیم نمایش داده شده است

Specify start point:

Current line-width is 0.0000

تعیین طول خطی برابر 10 واحد

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10

عبارت a برای تغییر خط مستقیم به کمان استفاده می شود.

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

تعیین نقطه پایان کمان

Specify endpoint of arc or

تغییر ضخامت خط با عبارت w حاصل میشود

 [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: w

تعیین مقداری ضخامت ابتدای خط

Specify starting width <0.0000>: 1

تعیین مقدار ضخامت انتهای خط

Specify ending width <1.0000>: 1

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: l

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

مثالی برای ایجاد پیکان ( فلش ) در انتهای خط که ملاحطه می کنیم مقدار ضخامت در ابتدای یک و در انتها 0 در نظر گرفته شده است

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w

Specify starting width <1.0000>: 1

Specify ending width <1.0000>: 0

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.