چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

مرور رده

AutoCAD 2021

مقایسه دو نقشه اتوکد با هم چگونه است؟

دستور های مرتبط با مقایسه نقشه های اتوکد دستورات -COMPARE (Command) COMPARE (Command)- COMPARECLOSE (Command) COMPAREEXPORT (Command) COMPAREIMPORT (Command) COMPAREINFO (Command) XCOMPARE (Command) XCOMPARECLOSE (Command) XCOMPARERCNEXT (Command) XCOMPARERCPREV (Command) متغییر سیستم COMPARECOLOR1 (System Variable) COMPARECOLOR2 (System Variable) COMPARECOLORCOMMON (System Variable) COMPAREFRONT (System Variable) COMPAREHATCH (System Variable) COMPAREPROPS (System Variable)…

BLOCKMRULIST (متغیر سیستم)

متغیر سیستم  BLOCKMRULIST کاربرد: تعداد بلاک های اخیرا استفاده شده در تب Recent پالت بلاک را کنترل می کند نوع        Integer ذخیره شده در   Registry مقدار اولیه      50 مقادیر معتبر شامل اعداد حقیقی از 0 تا 100 می شوند راهنما: این متغیر سیستمی را روی 0 بگذارید تا بلاک های نمایش داده شده در تب Recent را پاک کند.