چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

RTREGENAUTO (متغیر سیستم)

RTREGENAUTO (System Variable)

Controls automatic regeneration in real-time panning and zooming operations.

نوع : Integer

ذخیره در : Registry

مقدار اولیه : 1

مقدار توضیح
0 از بازسازی های خودکار در زمان حرکت دادن افقی داده ها و زوم جلوگیری می کند.
1 به بازسازی های خودکار در زمان حرکت دادن افقی داده ها و زوم اجازه می دهد.

این سیستم با هدف اولیه ی بازسازی خودکار کنترلی در زمان حرکت دادن افقی داده ها و زوم در ترسیم های بسیار بزرگ می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.