چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

دستور massprop

نحوه محاسبه ممان اینرسی در اتوکد

  • کاربر دستور massprop

محاسبه سطح در اتوکد چگونه است؟

محاسبه حجم در اتوکد چگونه است؟

محاسبه مرکز سطح اشکال در اتوکد چگونه است؟

محاسبه ممان اینرسی سطح دوم اشکال اتوکد چگونه است؟

 

این آموزش برای اشکال دوبعدی و سه بعدی مورد استفاده می گردد.

 

  • نحوه  اجرای دستور در اتوکد

برای محاسبه  موارد ذکر شده بدین گونه عمل می کنیم.

کلمه massprop را تایپ می کنیم و اینتر می کنیم.

 

 

  • اجرای دستور در اتوکد کلاسیک

کلمه massprop را تایپ می کنیم و اینتر می کنیم.

 

  • کلید میانبر
دستور اصلی خلاصه دستور ( کلید میانبر) کاربرد
MassPropertis Massprop نمایش مشخصات برداری احجام

 

  • واژه نامه
واژه انگلیسی ترجمه معادل فارسی
Mass جرم
MassPropertis مشخصات حجم
Area مساحت
Perimeter محیط
Bounding box محیط احاطه شده فرضی
Centroid مرکز هندسی
Moments of inertia ممان اینرسی
Product of inertia ممان اینرسی دو جهت
Radii of gyration شعاع ژیراسیون
Principal moments and X-Y directions about centroid ممان اینرسی در دو جهت X و Y نسبت یه مرکز هندسی

 

  • نحوه اجرای دستور massprop

کلمه massprop را تایپ می کنیم و اینتر می کنیم.

شکل یک پارچه را انتخاب می کنیم و اینتر می زنیم.

اتوکد به ما مساحت، محیط، مرکز سطح اول، ممان اینرسی، شعاع ژیراسیون و اینرسی قطبی را محاسبه می کند.

ممان اینرسی سطح در جداول اشتال و در کتاب‌های لاتین با J و در کتاب‌های دانشگاهی ایران با I نمایش داده می‌شود، واحد آن طول به توان چهار است و دیمانسیون آن [L4] است.

در زیر به شرح هر یک از خروجی ها می پردازیم.

 

مساحت برابر است با :

Area:                    12.5000

محیط برابر است با:

Perimeter:               15.0000

محیط احاطه شده شکل برابر است با:

Bounding box:         X: 0.0000  —  2.5000

                      Y: 0.0000  —  5.0000

مرکز هندسی شکل برابر است با:

Centroid:             X: 1.2500

                      Y: 2.5000

ممان اینترسی برابر است با:

Moments of inertia:   X: 104.1667

                      Y: 26.0417

ممان اینرسی قطبی برابر است با

Product of inertia:  XY: 39.0625

شعاع ژیراسیون ( شعاع دوران )

Radii of gyration:    X: 2.8868

                      Y: 1.4434

ممان اینرسی حول محور مرکزی در دو جهت ضعیف تر و قوی تر:

Principal moments and X-Y directions about centroid:

                      I: 26.0417 along [1.0000 0.0000]

                      J: 6.5104 along [0.0000 1.0000]

 

 

  • آموزش ویدئویی و مثال

how use massprop in autocad

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.