چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

چگونه در اتوکد بیضی ترسیم کنیم؟ ( دستور ellipse )

دستور ellipse

جهت رسم بیضی در اتوکد میتوانید از دستور ellipse استفاده کنیم.

  • کاربر دستور ellipse

برای ترسیم بیضی از دستور ellipse استفاده می کنیم.

  • نحوه  اجرای دستور در اتوکد


 

Ribbon: Home

Tab Draw

Panel ellipse

how draw ellipse in autocad

  • اجرای دستور در اتوکد کلاسیک

 

Menu: Draw >> ellipse

ویا از نوار ابزار

Toolbar: ellipse

 

  • کلید میانبر
دستور اصلی خلاصه دستور ( کلید میانبر) کاربرد
Ellipse El برای ترسیم بیضی از دستور ellipse استفاده می کنیم.

 

واژه انگلیسی ترجمه معادل فارسی
Ellipse بیضی
Center مرکز
Specify Center Of ellipse مرکز بیضی را تعیین کنید
Specify Endpoint of Axis نقطه انتهایی محور را تعیین کنید
Specify distance to other axis or فاصله با سایر محور ها را تعیین کنید
Axis محور
Specify Start angle or زاویه را تعیین کنید

 

  • نحوه رسم بیضی با دستور Ellipse

از این دستور برای ترسیم بیضی و یا کمان بیضی شکل مورد استفاده قرار می گیرد و به سه صورت ترسیم می شود که به هر کدام شرح می دهیم.

  • روش اول ( مرکز بیضی ) Center

نحوه اجرای دستور: پس از فعال نمودن آیکن = Center ellipse در صفحه ترسیم پیغام

Specify Center of ellipse:

ظاهر می­شود که از شما خواسته می­شود که موقعیت قرار گیری مرکز بیضی را تعیین نمایید پس از تعیین مرکز پیغام

Specify Endpoint of axis:

ظاهر می­شود که می­خواهد آخرین نقطه از محور بیضی را تعیین کنید با تعیین نقطه محور پیغام

Specify distance to other axis or

شما باید محور دومی را مشخص کنید که شما می­توانید با وارد نمودن فاصله مورد نظر خود و زدن Enter ترسیم بیضی را به پایان برسانید.

*****

نکته: شما می­توانید در هنگام مشخص نمودن آخرین نقطه از خط محور فاصله و زاویه

(θ > n Shift@ Shift)

 را وارد نمایید.

 

  • روش دوم ( روش یک محور و لبه بیضی ) Axis-End

این دستور هم مثل دستور Center قابل ترسیم می باشد

****

  • روش سوم ( روش کمان بیضی ) Elliptical Arc

پس از انتخاب این دستور نقطه­ای از عبور پایانی برای ترسیم کمان بیضی شکل خواسته می­شود و با انتخاب یک نقطه پیغامی مبنی بر مشخص کردن نقطه دیگری ظاهر می شود که باید نقطه دوم را مشخص کنید (برای تعیین این نقطه می توان از طول و زاویه بهره برد) با مشخص نمودن دومین نقطه پیغامی برای وارد نمودن یک فاصله برای محور دیگر نمایان می شود که باید یک فاصله را وارد نموده و Enter کنید با وارد نمودن فاصله پیغام

Specify Start angle or

ظاهر می­شود این پیغام از شما می­خواهد که شروع زاویه را وارد نمایید و با وارد کردن زاویه مورد نظر خود و زدن Enter پیغام بعدی برای وارد نمودن زاویه پایانی ظاهر می­شود که شما باید زاویه انتهای بیضی را وارد کنید و Enter نمایید تا عمل ترسیم کمان به پایان برسد.

 

  • آموزش ویدئویی

how draw ellipse in autocad

  • مثال

روش اجرای دستور ترسیم بیضی چگونه است؟

اجرای دستور

Command: EL

 

ELLIPSE

مختصات با محل یک راس قطر بیضی را وارد می کنید. ( به صورت پیش فرض اتوکد بر روی حالت arc می باشد. چنانچه بخواید ابتدا مرکز بیضی را وارد کنید می بایسیتی در این اینجا حرف “c” را تایپ کنید و اینتر کنید و در مرحله بعدی مقدار شعاع را وارد کنید.

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:

راس دیگر قطر بیضی را وارد کنید. چنانچه در مرحله قبل حالت “c” را انتخاب کردید در این مرحله می بایسیتی مقدار شعاع را وارد کنید.

Specify other endpoint of axis:

مختصات نقطه مماس بر منحنی بیضی را وارد کنید.( مقدار شعاع دوم بیضی را وارد کنید.)

Command: Specify opposite corner or [Fence/WPolygon/CPolygon]:

دستور ا لغو کنید.

Esc

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.