دستور PRESELECTIONEFFECT

variables PRESELECTIONEFFECT

این متغیر سیستم و فرمان در اتوکد ۲۰۲۰ منسوخ شده است.

کاربرد:

جلوه بصری مورد استفاده برای پیش انتخاب اشیا را مشخص میکند. که اکنون دیگر مورد نیاز نمی باشد. قابلیت ها در متغیرسیستم SELECTIONEFFECT  قرار دارند.

Comments (0)
Add Comment