دستور HQGEOM

HQGEOM

متغیرهای سیستم و فرمان های منسوخ در اتوکد 2015

کاربرد: ضخامت خط و منحنی های با کیفیت بالا و هاشور های با تراکم بالاتر را تولید نموده و عملکرد anti-aliasing در نمایش های قاب دو بعدی را بهبود می‌بخشد. که از اتوکد 2020 به بعد دیگر مورد نیاز نمی باشد. قابلیت ها دستور HQGEOM در فرمان GRAPHICSCONFIG  قرار دارند.

Comments (0)
Add Comment