دستور POINTCLOUDDENSITY

دستور POINTCLOUDDENSITY

کاربرد:

درصد نقاط نمایش داده شده برای همه ابرهای نقطه‌ای در نمای نقشه را کنترل میکند.

  • تغییرات و بروز رسانی دستور POINTCLOUDDENSITY در اتوکد 2015 :

فقط در اشیای ابر نقطه‌ای میراثی (pre-AutoCAD 2015)  اعمال می شود.

 

Comments (0)
Add Comment