دستور DIMCONTINUE

دستور DIMCONTINUE:

کاربرد:

یک اندازه گیری ایجاد می کند که از خط امتداد یک اندازه گیری از پیش ایجاد شده  آغاز می شود.

  • تغییرات و بروز رسانی دستور DIMCONTINUE در اتوکد 2014 :

اکنون به صورت پیش فرض، اندازه گیری متوالی سبک را از اندازه گیری متوالی به ارث می‌برد. این تنظیمات تحت تاثیر DIMCONTINUEMODE قرار دارد.

Comments (0)
Add Comment