چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

TRIMEXTENDMODE (دستور)

TRIMEXTENDMODE (System Variable)

Controls whether the TRIM and EXTEND commands use streamlined inputs.

کنترل می کند آیا دستورهای TRIM و EXTEND از ورودی های یکنواخت به صورت پیش فرض استفاده می کند یا خیر.

نوع : Integer

ذخیره در : Registry

مقدار اولیه : 1

مقدار توضیح
0 عملیات استاندارد
1 عملیات سریع

این متغیر سیستم، حالت پیش فرض را با استفاده از دستورهای TRIM و EXTEND کنترل می کند. در حالت استاندارد، شما ابتدا مرزهای بریده شده یا بسط یافته را مشخص می کنید. حالت سریع دارای اثرات زیر می باشد :

همه آیتم ها در ترسیم به طور خودکار به عنوان مرزهای بریده شده یا بسط داده شده به کار گرفته می شوند.

براساس پیش فرض ها، آیتم ها برای بسط داده شدن یا سامان دهی شدن می توانند با یک نرده دو نقطه ای یا یک کمند انتشاری کشیده شده یا انفرادی انتخاب شوند.

نکته : عملیات یکنواخت، عملیات های TRIM و EXTEND را در AutoCAD Web & Mobile ترکیب می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.