چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

TRIMEDGES (متغیر سیستم)

TRIMEDGES (System Variable)

Controls whether trimming and extending to hatches with Quick mode is limited to the edges of the hatches or includes the objects within hatch patterns.

کنترل می کند که آیا بسط و سامان دهی دهانه ها با حالت Quick به کناره های دهانه ها محدود شده اند یا شامل آیتم هایی در قالب الگوهای دهانه ها می باشند.

نوع : Integer

ذخیره در : Registry

مقدار اولیه : 1

مقدار توضیح
0 از همه آیتم های دهانه ها مثل مرزها استفاده کنید.
1 از کناره های دهانه فقط استفاده کنید.

نکته : وقتی روی 1 تنظیم می شود، برای بسط دادن آیتم ها نسبت به مرزهای دهانه ها، از Shift به اضافه دستور TRIM استفاده کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.