چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

REVCLOUDARCVARIANCE (متغیر سیستم)

REVCLOUDARCVARIANCE (System Variable)

Controls whether revcloud arcs are created with varying or generally uniform chord lengths.

کنترل می کند که آیا کمان های revcloud شده با طول وتر متغیر یا یکنواخت ایجاده شده اند یا خیر.

نوع : متغیر

ذخیره در : registry

مقدار اولیه : 1

مقدار توضیح
0 کمان ها با طول وترهای یک دست ایجاد شده اند.
1 کمان ها با طول وترهای متفاوت نتیجه گیری شده با ظاهر ترسیم دستی ایجاد شده اند.

نکته : حتی طول وترهای یک دست براساس اندازه، شکل و محیط revcloud تغییر خواهند کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.