چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

LISPSYS (متغیر سیستم)

LISPSYS (System Variable)

Controls the default AutoLISP development environment and the editor launched with the VLISP command.

روند محیط از پیش تعریف شده AutoLSP را که با دستور VLISP اجرا شده است را کنترل می کند.

نوع : Integer

ذخیره در : Registry

مقدار اولیه : 1

مقدار توضیحات
0 Visual LISP IDE (VL IDE) به صورت نسخه ویرایشی پیش فرض می باشد، با این حال توابع AutoLISP به طور کاملی کاراکترهای Unicode را پشتیبانی نمی کنند.

منبع فایل های AutoLISP (LSP) زمانی که ذخیره و گردآوری شدند از مجموعه کاراکتر ASCII (MBCS) استفاده می کند.

نکته : نتایج تنظیمات در رفتار AutoCAD 2020 و نسخه های قبلی آن فقط توسط Windows پشتیبانی می شوند.

1 Visual Studio Code (VS) مجموعه ای به صورت نسخه ویرایشی پیش فرض می باشد و توابع AutoLISP به طور کامل توسط کاراکترهای Unicode پشتیبانی می شود.

منبع فایل های AutoLISP (LSP) زمانی که ذخیره شدند از رمزی کردن VS Code استفاده می کند و وقتی گردآوری شدند از مجموعه کاراکتر ASCII (MBCS) استفاده می کند.

2 Visual Studio Code (VS) مجموعه ای به صورت نسخه ویرایشی پیش فرض می باشد و توابع AutoLISP به طور کامل توسط کاراکترهای Unicode پشتیبانی می شود.

منبع فایل های AutoLISP (LSP) زمانی که ذخیره شدند از رمزی کردن VS Code استفاده می کند و وقتی گردآوری شدند از مجموعه کاراکتر ASCII (MBCS) استفاده می کند.

نکته : AutoCAD باید بعد از تغییر مقدار فعلی متغیر سیستم LIPSYS برای تغییر و انتقال محیط توسعه AutoLISP دوباره راه اندازی شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.