چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

XCOMPARERCNEXT (دستور)

XCOMPARERCNEXT (Command)

Zooms to the next change set of the xref comparison result.
Note: This command is available only during an xref comparison

بر دیگر مجموعه تغییرات نتیجه مقایسه xref زوم می کند.

نکته : این دستور در طول مقایسه xref در دسترس است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.