چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

نحوه ترسیم چند ضلعی ( دستور polygon) چگونه است؟

دستور polygon

  • کاربر دستور

دستور polygon : برای ترسیم چند ضلعی از این دستور استفاده می کنیم.

این ابزار برای ترسیم سه ضلعی تا 1024 ضلع در اتوکد کاربرد دارد.

 

روش ترسیم چند ضلعی با داشتن طول مرکز تا رئوس چند ضلعی چگونه است؟

روش ترسیم چند ضلعی با داشتن طول مرکز تا اضلاع چگونه است؟

روش ترسیم چند ضلعی با داشتن طول یک ضلع چگونه است؟

 

  • نحوه  اجرای دستور در اتوکد

دستور polygon

Ribbon: Home

Tab Draw

Panel polygon

 

 

  • اجرای دستور در اتوکد کلاسیک

Menu: Draw >> polygon

دستور polygon

ویا از نوار ابزار

Toolbar: Draw

 

  • کلید میانبر
دستور اصلی خلاصه دستور ( کلید میانبر) کاربرد
Polygon Pol

برای ترسیم چند ضلعی از این دستور استفاده می کنیم

 

  • واژه نامه

 

واژه انگلیسی ترجمه معادل فارسی
polygon چند ضلعی
POLYGON Enter number of sides تعداد ضلع برای رسم چند ضلعی
Specify center of polygon مرکز چند ضلعی را تعیین کنید.
Enter an Option گذینه ها را انتخاب کنید
Inscribed in circle درون حلقه دایره
Circumscribed about Circle خارج از حلقه دایره
Specify radius of circle مرکز دایره را تعیین کنید
Specify first endpoint of edge اولین کنج لبه چند ضلعی را تعیین کنید
Specify second endpoint of edge: دومین کنج لبه چند ضلعی را تعیین کنید
  • نحوه ترسیم چند ضلعی چگونه است؟ دستور polygon

از این دستور برای متساوی الاضلاع بسته استفاده می­شود شما می­توانید مستطیل و چند ضلعی­های منظم و سریع با استفاده از این دستور بسازید.

پس از انتخاب دستور polygon پیغام

POLYGON Enter number of sides >

ظاهر میشود در جواب پیغام ظاهر شده شما باید تعداد اضلاع تشکیل دهنده موضوع را وارد نمایند و سپس Enter  کنید تا پیغام

Specify center of polygon or [Edge]: >

ظاهر شود در اینجا شما باید مرکز ترسیم polygon را تعیین نمایید با کلیک کردن در نقطه مورد نظر مركز polygon انتخاب می شود و دو گزینه زیر

Enter an Option:

Inscribed in circle

Circumscribed about Circle

 

نمایان می شود با انتخاب گزینه اول polygon ترسیم شده داخل یک دایره مجازی محاسبه می شود یعنی اگر شما یک دایره با شعاع 6 ترسیم کنید و بعد یک polygon را که مرکز آن را در مرکز دایره مشخص کرده اید و گزینه اول

Inscribed in circle

را انتخاب کنید و شعاع 6 را وارد نمایید و Enter کنید مشاهده می کنید که دقیقا داخل دایره قرار خواهد گرفت و فقط کنج های آن مماس بر دایره می باشد. ( مثال در پایین تر به صورت تصویری است)

 

ولی اگر گزینه دوم

Circumscribed about Circle

را انتخاب کنید دقیقا برعکس گزینه اول است یعنی شکل ترسیم شده خارج دایره محاسبه می شود.

 

  • آموزش ویدئویی و مثال

دستور polygon

 روش 1 : روش ترسیم چند ضلعی با داشتن طول مرکز تا رئوس چند ضلعی

اجرای دستور با تایپ کلمه pol و اینتر

Command: POL

تایپ تعداد اضلاع مورد نیاز چند ضلعی

POLYGON Enter number of sides <5>:

تعیین حالت ترسیم : در اینجا به صورت پیش فرض در حالت طول مرکز تا لبه ها است.

Specify center of polygon or [Edge]:

تایپ کمه I و اینتر برای انتخاب حالت فاصله تا رئوس چند ضلعی

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I

رسم یا وارد کردن طول مورد نظر

Specify radius of circle:

روش 2 : روش ترسیم چند ضلعی با داشتن طول مرکز تا اضلاع  چگونه است؟

اجرای دستور با تایپ کلمه pol و اینتر

 

Command: POL

تایپ تعداد اضلاع مورد نیاز چند ضلعی

POLYGON Enter number of sides <5>:

تعیین حالت ترسیم : در اینجا به صورت پیش فرض در حالت طول مرکز تا لبه ها است.

Specify center of polygon or [Edge]:

تایپ کمه C و اینتر برای انتخاب حالت فاصله تا اضلاع چند ضلعی

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: C

رسم یا وارد کردن طول مورد نظر

Specify radius of circle:

روش 3 :روش ترسیم چند ضلعی با داشتن طول یک ضلع چگونه است؟

اجرای دستور با تایپ کلمه pol و اینتر

Command: POL

تایپ تعداد اضلاع مورد نیاز چند ضلعی

POLYGON Enter number of sides <5>:

تعیین حالت ترسیم : در اینجا به E را تایپ کرده و سپس اینتر میکنیم.( به حالت داشتن طول یک ضلع از چند ضلعی تبدیل می شود.)

Specify center of polygon or [Edge]: e

رسم یا وارد کردن طول مورد نظر

Specify first endpoint of edge: Specify second endpoint of edge:

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.