چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

دستور INSERTCONTENT

INSERTCONTENT

Inserts a drawing or block into the current drawing.

جهت قرار دادن طرح یا بلوک  جدید از فایل های دیگر در نقشه حاضر می توانید از دستور INSERTCONTENT استفاده کنید.

یادآوری هایِ زیر، در صفحه نمایش داده می شوند :

مسیر فایل خارجی : مسیر و نام فایل ترسیم خارجی را مشخص می کند.

نام بلوک : نام بلوک جاگذاری شده را مشخص می کند.

نکته : آیتم های دسته بندی شده در یک پروژه ترسیم به صورت گروه های بدون نام، جاگذاری می شوند. در AutoCAD، شما می توانید گروه های بدون نام را با انتخاب گزینه Unnamed Groups در بخش Object Grouping لیست کنید. در AutoCAD LT شما می توانید گروه های بدون نام را با انتخاب Unnamed Groups از بخش Group Manager لیست کنید.

به منظور نشان دادن بخش Drawing File (بخش انتخاب فایل استاندارد) این  را وارد کنید.

شما می توانید رفتار بلوک را با استفاده از روش های زیر کنترل کنید :

جاگذاری بلوک های گسترده : علامت * که قبل از نام بلوک می آید، بلوک را گسترده می کند و بخش های تک از آن را جاگذاری می کند. تعریف بلوک به پروژه ترسیم اضافه نمی شود.

به روزرسانی مسیر بلوک : اگر شما، نام بلوکی را بدون نام مسیر وارد کنید، گزینه INSERT در داده های پروژه ترسیم به دنبال تعریف بلوک موجود با نام آن، خواهد گشت. شما می توانید بلوک فعلی را به همراه فایل خارجی به صورت نام بلوک = نام فایل وارد کنید.

به روزرسانی تعریف بلوک : اگر در فایل بلوک جاگذاری شده در پروژه ترسیم خود تغییراتی ایجاد کنید و بخواهید در تعریف بلوک فعلی بدون ایجاد بلوکی جدید، تغییراتی ایجاد کنید، از قسمت Insertion Pointprompt (در ادامه گزینه Block Name prompt را انتخاب می کند) به صورت زیر اقدام کنید :

نام بلوک =

اگر شما بعد از نام بلوک گزینه = را وارد کنید، حالت زیر نمایش داده می شود :

بلوک در حال حاضر وجود دارد، آیا می خواهید دوباره تعریف شود ؟

(Block “current” already exists. Redefine it?)

گزینه Yes یا No را انتخاب می کند.

اگر شما بخواهید بلوک را دوباره تعریف کنید، بلوک فعلی تعریف شده با بلوک جدید جایگزین می شود. پروژه ترسیم، نوسازی می شود و تعریف جدید به همه جاگذاری های بلوک تعریف شده، اعمال می شود. وقتی از شما برای نقطه جاگذاری درخواست می شود و نمی خواهید بلوک جدیدی در ترسیم اضافه شود، کلید Esc را فشار دهید.

لیست نام بلوک ها List Block Names

بلوک های فعلی تعریف شده در ترسیم را لیست می کند.

نقطه جاگذاری شده

موقعیتی برای بلوک یا ترسیم مشخص می کند.

فاکتور اندازه گیری

همه ابعاد X و Y بلوک یا ترسیم به فاکتور اندازه گیری X و Y ضرب شده اند. بلوک یا ترسیم توسط محور

مشخصی دَوَران داده شده اند و از نقطه جاگذاری شده به عنوان مرکز دوران استفاده شده است.

گوشه

همزمان، فاکتورهای اندازه گیری X و Y را با استفاده از نقطه جاگذاری شده و دیگر نقطه در گوشه باکس بالای صفحه، تعریف می کند. ابعاد X و Y در باکس، فاکتورهای X و Y هستند. نقطه جاگذاری شده اولین گوشه ترسیم می شود.

XYZ

فاکتورهای اندازه گیری X و Y و Z را تنظیم می کند.

  • فاکتور اندازه گیری X : فاکتورهای اندازه گیری X و Y و Z را برای بلوک یا ترسیم را تعریف می کند.
  • گوشه : مقیاس های X و Y هم زمان با استفاده از نقطه جاگذاری شده و دیگر نقطه در گوشه باکس بالای صفحه، تعریف می کند و سپس مقیاس Z را تعریف می کند.

نقطه پایه

به طور موقتی، بلوکی را در ترسیم وارد می کند و در موقعیت مشخص شده فعلی قرار می دهد، این به شما اجازه می دهد تا نقطه پایه جدیدی برای مرجع بلوک مشخص کنید، همان طوری که در موقعیت قرار داده شده است. این نقطه پایه واقعی تعریف شده برای مرجع بلوک را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

مقیاس

فاکتور مقیاس بردارهای X و Y و Z را تنظیم می کند. مقیاس برای محور Z یک مقدار مطلقی از فاکتور اندازه گیریِ مشخص شده است.

X

فاکتور اندازه گیری X را مشخص می کند.

Y

فاکتور اندازه گیری Y را مشخص می کند.

Z

فاکتور اندازه گیری Z را مشخص می کند.

دَوَران

زاویه جاگذاری برای بلوک را مشخص می کند.

گستردگی

بلوک انتخاب شده را در زمان جاگذاری، بگسترانید.

تکرار

جاگذاری بلوک را تا زمان لغو آن، تکرار می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.