چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

چگونه موضوعات را حول زاویه بچرخانیم

دستور rotate

برای دوران یک یا چند موضوع حول یک نقطه به کار برده می شود.

دستور rotate : برای دوران یک یا چند موضوع حول یک نقطه به کار برده می شود.

how use rotate object in autocad

Ribbon: Home

Tab Modify

 Panel Rotate

Menu: Modify Rotate

Toolbar: Modify

Shortcut menu: Select the objects to rotate, and right-click in the drawing area.

Click Rotate

نحوه اجرا ابزار Rotate :

فرمان را اجرا می کنیم.

موضوع را انتخاب می کنیم.

یک بار اینتر می کنیم.

نقطه دوران را اجرا می کنیم.

زاویه دواران را وارد می کنیم.

 

اجرای فرمان Rotate :

اجرای فرمان با دستور ro

Command: RO

ROTATE

Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0

انتخاب اشکال

Select objects: 1 found

اینتر می زنیم و انتخاب نقطه مبنا

Select objects:

Specify base point:

زاویه چرخش را وارد می کنیم.

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 30

 

 

  • تغییرات و بروز رسانی دستور ROTATE در اتوکد ۲۰۱۳ :

اکنون از نمای مقطع و نمای جزئی پشتیبانی می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.