چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

چگونه موضوعات را کپی کنیم؟ دستور copy

دستور copy

برای تهیه چند کپی ازیک شکل یا موضوعات رسم شده از این فرمان استفاده می کنیم.

برای تهیه چند کپی ازیک شکل یا موضوعات رسم شده از این فرمان استفاده می کنیم.

شاید بخواهید شما موضوعات ترسیم شده را کپی کنید یعنی از نقطه الف در نقطه ب کپی کنید.

 • نحوه اجرای دستور در اتوکد

Ribbon: Home

Tab: Modify

Panel: copy

 • اجرای دستور در اتوکد کلاسیک

Menu: Modify copy

Toolbar: Modify

 

 • کلید میانبر
دستور اصلی خلاصه دستور ( کلید میانبر) کاربرد
copy co برای تهیه چند کپی ازیک شکل یا موضوعات رسم شده از این فرمان استفاده می کنیم.

 

 • واژه نامه
واژه انگلیسی ترجمه معادل فارسی
Copy کپی
Displacement تغییر مکان
mOde حالت
Specify second point نقطه دوم را تعیین کنید
Specify base point نقطه اول را تعیین کنید
Select objects موضوعات را انتخاب کنید
Array آرایه

 

 • نحوه کپی کردن موضوعات رسم شده با دستور copy

پس از فعال شدن دستور Copy اشکالی را که مایلید از آن Copy بگیرید را انتخاب کنید و سپس کلید Enter  را در صفحه کلید بفشارید یا کلیک راست کنید.

با عمل Enter یا کلیک راست پیغام

Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:

 ظاهر می شود و از شما می خواهد که نقطه مبنا کپی را تعیین کنید و با کلیک کردن یک نقطه به عنوان نقطه مبنا پیغام

Specify second point or [Array] <use first point as displacement>:

ظاهر میشود که می خواهد دومین نقطه را تعیین کنید یا یک طول مورد نظر را برای عمل کپی وارد کنید و سپس دوبار Enter نمایید تا عمل کپی به پایان برسد.

نکته: برای کپی کردن در فاصله و زاویه مشخص شما می¬توانید پس از انتخاب شكل به عنوان کپی عبارت

 (θ > n Shift@ Shift)

را وارد کرده و سپس دوبار Enter کنید.

N= طول مورد نظر

θ= زاویه

 

 • آموزش ویدئویی

 

 • مثال
 • فرمان را اجرا می کنیم.

Command: _copy

 • موضوع را انتخاب می کنیم

Select objects: 1 found

 • یک بار اینتر می کنیم.

Current settings:  Copy mode = Multiple

 • در نقطه مورد نظر کلیک می کنیم

Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:

Specify second point or [Array] <use first point as displacement>:

 • برای ایحاد کپی . درصورتی که بخواهیم از یک موضوع چند کپی تهیه کنیم قبل از اجزا مرحله چهار حرف m را وارد کنید و سپس به اجرای کپی در جای مورد نظر می پردازیم.

در انتها Esc را برای لغو دستور می زنیم

Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>: *Cancel

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.