چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

نحوه محاسبه طول خط در اتوکد چگونه است؟

نحوه محاسبه طول خط در اتوکد چگونه است؟

 

 

این دستور برای محاسبه طول خط از نوع Arc, Line, Pline مورد استفاده قرار میگیرد. معمولا در امور متره این دستور بسیار کار برد دارد. توجه داشته باشید که این دستور فقط مقدار طول را به شما نمایش می دهد. برای اندازه گذاری می بایستی از خطوط اندازه گذاری اتوکد استفاده کنید.

کار برد های دیگر دستور lengthen

افزایش / کاهش طول خط به مقدار دلخواه

افزایش / کاهش طول خط بر حسب درصد

تعیین مقدار طول پارخط

افزایش / کاهش طول کمان

افزایش / کاهش طول خط به صورت دستی با حرکت موس

روش اجرا فرمان

Ribbon: Home

 tab Modifiy

 panel Lengthen

ویا از منو

Menu: Modify  >> Lengthen

دستور تایپی

Command: len

روش کار با دستور محاسبه طول خط چگونه است؟

اجرا دستور Len و سپس اینتر می کنیم. حال میتوانید با کلیک بر روی هر خط طول آن را درنوار فرمان مشاهده کنید.

اگر میخواهید طول خط را تغییر دهید. بعد از اجرا دستور len به عبارت های نمایش داده در خط فرمان توجه کنید.

DELTA : برای افزایش / کاهش طول به مقداری که وارد کرده اید. این مقدار اگر عدد منفی باشد طول خط کم و اگر مثبت باشد طول خط اضافه می شود.

ANGLE  : برای افزایش / کاهش طول کمان مورد استفاده میشود. و شما مقدار زاویه کمان را وارد می کنید. ( در اتوکد 2013 به بعد حذف شده است )

PERCENT  : برای افزایش / کاهش طول خط بر حسب زاویه می باشد و مقدار بیشتر از 100 باعث افزایش طول و مقدار زیر 100 باعث کاهش طول می شود.

TOTAL : برای وارد کردن طول کامل خط استفاده میشود.

DYNAMIC  : این گزینه حالت ترسیم را مجدد فعال می کند و میتوانید یک جهت از طول خط را مجدد در همان راستا امتداد بدهید.

نکته: به محل انتخاب خط توجه کنید چون مقدار کم / زیاد شد خط در سمتی از خط انجام میشود که شما انتخاب کرده اید.

آموزش اتوکد 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.