چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

مقایسه دو نقشه اتوکد با هم چگونه است؟

دستور های مرتبط با مقایسه نقشه های اتوکد

 

  • دستورات

-COMPARE (Command)
COMPARE (Command)-
COMPARECLOSE (Command)
COMPAREEXPORT (Command)
COMPAREIMPORT (Command)
COMPAREINFO (Command)
XCOMPARE (Command)
XCOMPARECLOSE (Command)
XCOMPARERCNEXT (Command)
XCOMPARERCPREV (Command)

 

  • متغییر سیستم

COMPARECOLOR1 (System Variable)
COMPARECOLOR2 (System Variable)
COMPARECOLORCOMMON (System Variable)
COMPAREFRONT (System Variable)
COMPAREHATCH (System Variable)
COMPAREPROPS (System Variable)
COMPARERCMARGIN (System Variable)
COMPARERCSHAPE (System Variable)
COMPARESHOW1 (System Variable)
COMPARESHOW2 (System Variable)
COMPARESHOWCOMMON (System Variable)
COMPARESHOWRC (System Variable)
COMPARETEXT (System Variable)
COMPARETOLERANCE (System Variable)
XCOMPAREBAKPATH (System Variable)
XCOMPAREBAKSIZE (System Variable)
XCOMPARECOLORMODE (System Variable)
XCOMPAREENABLE (System Variable)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.